Протокол про наміри щодо співпраці у сфері захисту суспільної моралі учасників «круглого столу»

«ПРО НЕДОПУЩЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І ПРОПАГАНДИ КУЛЬТУ НАСИЛЬСТВА, ЖОРСТОКОСТІ ТА ПОРНОГРАФІЇ У ЛОКАЛЬНИХ (ДОМАШНІХ) КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ МІСТА РІВНЕ»

13 лютого 2009 року місто Рівне

Виконавчий комітет Рівненської міської ради в особі заступника міського голови Рівного Кульчинської Галини Григорівни (далі – Виконавчий комітет), Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі (далі – Національна комісія) в особі Голови Національної комісії Костицького Василя Васильовича та Інтернет-провайдери міста Рівне - учасники «круглого столу» „Про недопущення розповсюдження і пропаганди культу насильства, жорстокості та порнографії у локальних (домашніх) комп’ютерних мережах міста Рівне”

Розуміючи відповідальність перед суспільством та Державою щодо дотримання чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, та, усвідомлюючи необхідність збереження та підтримки позитивного психологічного мікроклімату у суспільстві, – особливо у період фінансово-економічної кризи, домовились про наступне:

1. Інтернет-провайдери та оператори локальних (домашніх) комп’ютерних мереж міста Рівне з метою приведення змісту загальнодоступної в мережах інформації у відповідність до ст. 2 Закону України «Про захист суспільної моралі» беруть на себе наступні зобов’язання;

1.1. Внести зміни до Угоди про надання своїх послуг користувачам Інтернету чи локальних (домашніх) комп’ютерних мереж стосовно:

* заборони надавати у загальний доступ іншим користувачам файли, які мають порнографічний зміст, або пропагують насилля та жорстокість - (до 01 березня 2009 року);

  • обмеження надання послуг тим користувачам, котрі свідомо чи не свідомо надають у загальний доступ іншим користувачам мереж файли, що мають порнографічний зміст, або пропагують насилля та жорстокість – (до 01 березня 2009 року).;

1.2. До 01 березня 2009 року поширити через усі доступні ресурси Інтернет-провайдерів та операторів локальних (домашніх) комп’ютерних мереж (web-сторінки, форуми, програми, тощо) інформацію наступного змісту:

«Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист суспільної моралі» виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються. Забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка:

  • пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України;
  • пропагує фашизм та неофашизм;
  • принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;
  • пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;
  • принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;
  • пропагує невігластво, неповагу до батьків;
  • пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички».

1.3. До 01 квітня 2009 року розмістити на власних web-ресурсах інформаційні матеріали, які б допомагали користувачам в отриманні та налаштуванні програмного забезпечення, спрямованого на блокування негативної для нього інформації на власному комп’ютері;

1.4. До 1 травня 2009 року розробити механізм внутрішнього моніторингу змісту загальнодоступних ресурсів локальних мереж;

1.5. У разі потреби надавати права модератора сервісів обміну в локальних мережах представникам громадських чи відомчих моніторингових груп та передбачити надання їм відповідних прав щодо блокування та попередження розповсюджувачів файлів, які несуть в собі загрозу суспільній моралі.

2. Виконавчий комітет Рівненської міської ради та Національна комісія забезпечуватимуть проведення консультацій, робочих зустрічей, підготовку пропозицій з метою вирішення питань, які представляють взаємний інтерес у сфері телекомунікацій та дотримання законодавства про захист суспільної моралі, недопущення пропаганди культу насильства, жорстокості й іншої інформації, що негативно впливає на суспільну мораль, а також обмін наявною в їхньому розпорядженні інформацією як у рамках співробітництва між Сторонами, так і в контексті розвитку соціального діалогу щодо дотримання принципів і норм законодавства України.

3. Виконавчий комітет Рівненської міської ради та Національна комісія зобов’язуються сприяти у межах своєї компетенції Інтернет-провайдерам та операторам локальних (домашніх) комп’ютерних мереж, які виконуватимуть свої зобов’язання, у сфері розвитку національних та загальноміських комп’ютерних мереж;

4. Виконавчий комітет Рівненської міської ради зобов’язується через засоби масової інформації міста Рівне повідомляти громаді про тих Інтернет-провайдерів, які оберігають своїх клієнтів від негативного впливу інформації, що несе загрозу суспільній моралі та особистості, та про тих, які ухиляються від співпраці у сфері захисту суспільної моралі;

5. Виконавчий комітет Рівненської міської ради та Національна комісія в межах чинного законодавства вживатимуть усіх можливих заходів з метою врегулювання спірних питань, пов’язаних з реалізацією даного Протоколу про співпрацю.

6. У рамках співробітництва Сторони оперативно реагують на заяви та звернення одна одної.

7. Інформація, отримана в рамках виконання цього Протоколу, може бути за згодою Сторони, яка її надала, доступною для всіх зацікавлених осіб.

8. Протокол набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє протягом 2 (двох) років.

9. У випадку виникнення протиріч у законодавстві, які б унеможливлювали реалізацію окремих положень цього Протоколу, Сторони звільнятимуться від будь-яких подальших зобов’язань за цим документом та керуються чинним законодавством України.

10. Протокол складено у двох примірниках, на трьох аркушах, по одному примірнику для кожної Сторони.

На підтвердження зазначених положень цей Протокол підписали уповноважені особи.

Від Виконавчого комітету Рівненської міської ради:

Заступник міського голови Рівного Г.Г.Кульчинська

Від Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі

Голова комісії В.В. Костицький

Від ТзОВ НВДП «УТКЦ»

Від ТзОВ «ТРК «Рівне ТВМ»»

Від мережі «Уарнет»

Від мережі «Центр Інформаційних Систем»


Personal Tools